Obdelava podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo uporabljali samo za namen obdelave vašega sporočila. Osebni podatki se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi. Vsak posameznik ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, kakor tudi do njihovega popravka ali izbrisa. Osebni podatki se bodo po končani obdelavi vašega sporočila trajno uničili.